• türkiye bayrak
  • ingiltere bayrak
  • rusya bayrak
  • almanya bayrak
  • arabistan bayrak

+90(322) 394 39 90

Kalite Politikası

İlhan Plastik tüm faaliyetlerinde, paydaş ve çalışanlarına karşı taşıdığı sorumluluk duygusu ile daha kaliteli ürün üretmeyi, daha kaliteli hizmet sunmayı ve daha kaliteli bir çalışma ortamı sağlamayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda benimsediği kalite politikasını, tüm departmanlara eşit oranda pay eder ve ortak sorumluluk kabul eder.

Kalite sistemimizi oluşturan faktörler; proaktif yönetim anlayışı, nitelikli insan gücü, hammadde tedarikçilerinin kalite standartlarımıza uygunluğu, kullanılan teknoloji ve laboratuar yeterliliğidir. Bu unsurları eksiksiz uygulamak temel kalite politikamızdır. Bu amaçla, laboratuarımızda istihdam ettiğimiz kimya mühendislerimiz, ürünün hammadde ve katkı maddesi kalitelerini her aşamada titizlikle takip ederler.

Kalite Stratejisi

Hizmet ettiğimiz sektörlerin ihtiyaçlarını doğru bir biçimde analiz ederek, çevreye duyarlı, kaynakları optimum düzeyde kullanan üretim süreçleri yürütmek.
Müşterilerimizden sağladığımız geri bildirimlerle, çözümlerimizin kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak.
Çalışanlarımıza kalite bilincini yerleştirmek ve bu sayede toplam performansta sürekli iyileştirmeyi sağlamak.
Bilgiye verdiğimiz önem doğrultusunda çalışanlarımızın eğitimini sürekli kılmak.
Tedarikçilerimizi, müşterilerimizin ihtiyaçları hakkında bilgilendirmek, doğru ve zamanında teslimat yapmaları için yönlendirmek.
Üretim planlamamızı doğru yapmak ve teslimat zamanlarına sadık olmak.
Örgütlenme yapısı içinde, yönetim ilkeleri doğrultusunda kaynakları kullanırken ve tüketirken çevreye duyarlı olmak.

Kalite Belgeleri

Yönetim sistemleri, benzer faaliyetlerin aynı prensipler üzerinden yürütülmesini amaçlar. Bu sayede şirketler global olarak eş temel prensipler üzerinden değerlendirilebilirler. Kalite yönetim sistemi belgelerinin firmaların bu prensiplere ve yönetim esaslarına uygun işletildiğinin teminatı olduğuna inandığımız için aşağıda sıraladığımız sertifikasyonlarımızı tamamladık.

Kalite Kontrol Süreci

• Giriş Kalite Kontrol: Tüm hammadde, yarı mamul ve mamuller kabul gören kıstaslar çerçevesinde kontrol edildikten sonra kullanıma alınır.
• Proses Kontrol / Ara Kontrol: Üretim süreci boyunca her aşamada ara kontroller yapılarak oluşabilecek hataların önüne geçilmesi, böylece kaynak kullanımı, maliyet ve zamandan tasarruf hedeflenir. Eriyik akış indeksi, yoğunluk, sertlik, katkı ölçümü, nem miktarı ve renk uyumu gibi kriterlerin uygunluğu bu aşamalarda değerlendirilir.
• Bitmiş Ürün Kalite Kontrol: Üretim aşaması tamamlanan ürünler, son kontrollerden geçerek, paketlenir ve sevkiyata hazır hale gelir.

LOI ( Limit Oksijen İndeksi) yanmazlık testi ve germe çekme testi de kalite kontrol süreçlerimizin önemli aşamalarını oluşturmaktadır.

Sürdürülebilirlik

Amacımız, ürün ve hizmetlerimizin performanslarını sürekli geliştirmek ve yeni teknolojileri kullanarak müşterilerimiz, paydaşlarımız ve çevreye saygılı ilişkiler kurarak mevcudiyetimizi korumaktır.

Kalite standardımızın sürekliliğini sağlamak amacı ile tedarikçilerimizi ticari olarak güçlü, çevreye duyarlı, insan haklarına saygılı işletmeler arasından tercih etmekteyiz.

Çevre koruma adına duyarlı davranıyor, bu konuyu çevre koruma yasalarına uymanın ötesinde, bir işletme politikası olarak benimsiyoruz. Üretim hattımızdaki tüm düzenlemeleri bu kapsamda gerçekleştiriyoruz.

Çalışanlarımıza, adil, eşitlikçi, şeffaf bir çalışma ortamı sağlıyor, iş kanununun ilgili mevzuatlarının tüm gerekliliklerini yerine getiriyoruz. İş ve işçi güvenliği için gerekli tüm önlemleri alıyor, mesleki eğitimler almalarını sağlıyoruz.

Ar-Ge

İlhan Plastik olarak, Ar-Ge çalışmalarını önemsiyor, hızla değişen sektör ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar ve geliştirmeler yapıyoruz. Yeni teknolojiler ve üretim tekniklerini araştırıyor, kalitemizi geliştirirken, enerji verimliliği sağlamayı da hedefliyoruz. Ürünlerimizin kullanım alanlarını genişletmeyi, katma değer sağlayacak değişiklikler yaparak müşterilerimizi rekabette bir adım öne çıkaracak çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Tüm bu süreçlerde en önem verdiğimiz konular çevre koruma, kaynakların verimli kullanımı ve standartta süreklilik sağlayabilmek.